Kleinschalig wonen:
De woongroep is ingericht voor mensen die een indicatie hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), minimaal VG4. We vinden sfeer en veiligheid erg belangrijk. Er wordt zorgvuldig gekeken en afgestemd of we een goede plek zouden kunnen bieden. Lijkt het je leuk om bij ons te komen wonen, lees dan meer over onze woongroep onder het kopje “kleinschalig wonen”.

Ambulante ondersteuning:
Onze ambulante doelgroep is breed. We bieden begeleiding (individueel) aan mensen die een indicatie hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Kernwaarden voor ons zijn ‘aandacht, samenwerken, transparantie en flexibiliteit’. Jij staat bij ons centraal. We luisteren, kijken, denken en doen met je mee om te werken aan je eigenlijke vraag en doelen. Om vervolgens weer vooruit te kunnen kijken en op een fijne manier in het leven te staan.

Dagbesteding:
We bieden dagbesteding aan mensen die een geldige indicatie hebben voor dagbesteding van de WMO, participatiewet of vanuit de WLZ. Denk je dat we een passende plek voor je zijn, neem dan gerust contact met ons op.